Bedrijfsinformatie

Algemene bedrijfsgegevens
Kamer van Koophandel: 17142427
BTW/VAT: NL821073965B01
IBAN: NL42RABO0103068589
BIC/Swiftcode: RABONL2U

De belangrijkste mailadressen
Algemeen: info@contecto.nl
Orders & vragen: order@contecto.nl
Inkoop & inkoopvragen: purchase@contecto.nl
Facturen: invoice@contecto.nl
Vragen over onze facturen: payment@contecto.nl
Vragen over onze betalingen: irma.duijnhoven@contecto.nl