Van idee tot professioneel productontwerp

Onze technologieblokken zijn zo ontworpen dat wij u kunnen helpen met het creëren van op maat gemaakte oplossingen voor uw productidee of technische uitdaging. Wij stellen u in staat om op elk punt van de innovatietrechter in- en uit te stappen totdat uw gewenste technische behoefte of definitieve productontwerp is bereikt. De procesblokken in de manufacturing service zijn mogelijke vervolgstappen, waarbij het definitieve productontwerp wordt omgezet naar tastbare prototypen of serieproductie. Interesse in onze Manufacturing Services?

Van idee tot professioneel productontwerp

1
Idea Evaluation
2
Concept development
3
Functional design
4
Product development
Uitleg van onze technologieblokken
Idea Evaluation
 • Concept brainstorm
 • Technische overwegingen
 • Technisch advies
1

Verander uw productidee in een goed gedefinieerde productconceptbeschrijving

Contecto engineers staan tot uw beschikking om over uw productideeën en uitdagingen te brainstormen en deze te evalueren. We helpen u bij het bepalen van alle relevante technologische onderwerpen, het beoordelen van de haalbaarheid en ook de technische risico's van uw productidee. Waar nodig doen we met behulp van onze kennis en expertise alternatieve voorstellen en helpen we u bij het inschatten van de productprijs, potentiële projectkosten en de doorlooptijd. Op basis van de resultaten wordt de Functional Requirement Specification (FRS) gedefinieerd voor voor uw potentiële product, zodat u de volgende stap kan zetten in het realiseren van uw idee.

Concept development
 • Vooronderzoek
 • Proof Of Concept
 • Project plan
2

Vorm uw conceptproductidee in een fysieke Proof Of Concept

Op basis van uw conceptvoorstel zal Contecto alle relevante problemen onderzoeken en testcircuits bouwen om te bewijzen dat het concept werkt. Werkt het concept niet, zal Contecto een nieuw voorstel opperen en indien akkoord, uitwerken. Uiteindelijk levert Contecto in dit blok een Proof Of Concept (POC) ondersteund met virtuele of 3D visualisatie en fysieke 3D geprinte onderdelen. Dit uiteindelijke concept bevat bewijs dat de gebruikte methodes en principes werken. Alle relevante resultaten worden geregistreerd in een Technical Requirement Specification (TRS). Samen met een raming van de product- en proceskosten wordt een projectplan voorgesteld.

 

Functional design
 • Schematisch ontwerp
 • Functioneel model
 • Productspecificatie
3

Ontwikkel uw werkend concept in een functioneel model

Op basis van een realistisch projectplan zal Contecto hardwareschema's, embedded software en mechanische onderdelen van het product ontwikkelen en een functioneel model (FUMO) bouwen. Hiermee kunt u alle relevante functies en / of specificaties testen en opnieuw definiëren. Contecto zal alle productveranderingen in het uiteindelijke functionele model implementeren en testen. Alle relevante opmerkingen en / of aanvullende specificaties worden getest en bijgewerkt in het productspecificatieblad (FRS & TRS).

 

Product development
 • Mechanisch- en PCB ontwerp
 • Engineering oordeel
 • Uiteindelijk productontwerp
4

Zet uw functionele model om in een productontwerp

Op basis van geteste en gevalideerde Functional & Technical product specifications wordt het product beoordeeld op ontwerp, produceerbaarheid, testbaarheid, componentbeschikbaarheid. Ook worden relevante certificeringseisen in acht genomen. De ontwikkelafdeling implementeert in deze fase de laatste wijzigingen en op basis van de mechanische vereisten wordt het product afgerond. Uiteindelijk leidt deze fase tot een geoptimaliseerd productontwerp