Van idee tot professioneel productontwerp

Onze technologieblokken zijn zo ontworpen dat wij u kunnen helpen met het creëren van op maat gemaakte oplossingen voor uw productidee of technische uitdaging. Wij stellen u in staat om op elk punt van de innovatietrechter in- en uit te stappen totdat uw gewenste technische behoefte of definitieve productontwerp is bereikt. De procesblokken in de manufacturing service zijn mogelijke vervolgstappen, waarbij het definitieve productontwerp wordt omgezet naar tastbare prototypen of serieproductie. Interesse in onze Manufacturing Services?

Van idee tot professioneel productontwerp

1
Idea Evaluation
2
Concept development
3
Functional design
4
Product development
Uitleg van onze technologieblokken
Idea Evaluation
 • Idee beoordeling
 • Concept brainstorm
 • Product idee definitie
1

Wij geven uw productidee vorm en kleur

Contecto brengt uw productidee tot leven. Tijdens het Idea Evaluation blok zetten we onze kennis in om alle relevante onderwerpen van uw product te beoordelen. We beoordelen onder andere de haalbaarheid, technische risico’s en commerciële aspecten en geven waar gewenst ook alternatieve voorstellen. Uiteraard houden we rekening met vereiste certificeringen van uw product.  Samen komen we dan tot een professionele productconcept beschrijving, waarmee we een inschatting kunnen maken van de productprijs, potentiële projectkosten en de doorlooptijd. Aan het einde van dit blok heeft u een volledig gedefinieerd productidee waarmee u de volgende stap kan zetten.

Concept development
 • Proof of Concept
 • Kosteninzicht
 • Projectplan
2

Wij bewijzen dat uw productconcept haalbaar is

Wanneer u investeringen gaat doen, of beroep doet op een investeerder, is het prettig om te weten of uw productconcept werkt en daarnaast om een goed beeld te hebben van de verwachte product-, proces- en productiekosten. Gelukkig kan dit al vroeg in het productproces inzichtelijk worden gemaakt. Door het bouwen van een primitief deelcircuit wordt dit fysiek bewijs geleverd dat het concept levensvatbaar is en ondersteund met (3D) virtualisaties en 3D geprinte onderdelen. We noemen dit Proof of Concept. Op basis hiervan wordt een projectplan gemaakt, inclusief raming van de kosten. Nadat we samen overtuigd zijn dat dit concept aan zowel uw technische- als commerciële eisen kan voldoen, dan starten we de ontwikkeling en realisatie van het functioneel model.

Functional design
 • Schematisch ontwerp
 • Productspecificaties
 • Testen & herdefiniëren
3

Uw werkend concept tastbaar in een functioneel model

In dit blok staat het opzetten van een Functioneel Model (FUMO) centraal. Op basis van het projectplan wordt een volledig hardware- en softwarematig ontwerp gemaakt en vervolgens een FUMO gebouwd. Aan de hand van de FUMO krijgt u een praktisch beeld van de functies en specificaties en daarmee ook van de Unique Selling Points van uw product. Op basis hiervan kunt u al in een vroeg stadium acties ondernemen, voor wat betreft verdere specificering van uw doelgroep voor uw marketingcampagne, of de specificaties naast de interne bedrijfsbehoeften neerleggen. Ook geeft deze fase in het ontwerp traject nog de ruimte voor het testen en eventueel  herdefiniëren van specificaties, indien u bijvoorbeeld tot nieuwe inzichten bent gekomen. Als de FUMO aan uw verwachtingen voldoet kunt u door naar de laatste fase van het productontwerp.

Product development
 • Product engineering
 • Uiterlijke kenmerken
 • Definitief productontwerp
4

De laatste stap in het product ontwerpproces

In het laatste blok van het ontwikkelproces krijgt het product zijn uiteindelijke vorm. U en eventuele stakeholders krijgen een goed totaalbeeld van het product in zijn geheel, met als belangrijke toevoeging de uiterlijke kenmerken. De mechaniek zoals de behuizing wordt in dit blok ontworpen rondom de elektronica van het product en het geheel wordt beoordeeld op produceerbaarheid en testbaarheid door onze specialisten. Op basis van deze beoordeling worden de laatste optimalisaties verricht en krijgt u een definitief productontwerp. U bent na deze fase klaar om, indien gewenst, de eerste stap in het productieproces te nemen.