Van productontwerp tot fysiek product

Onze procesblokken zijn sequentiële productrealisatie blokken, waarbij alle relevante ervaring en kennis aanwezig is om uw productontwerp om te zetten in een reproduceerbaar fysiek product vanaf prototype tot en met serieproductie en volgens de afgesproken kwaliteitseisen. Wij stellen u in staat om op elke gewenste processtap in- en uit te stappen totdat uw technische behoefte of fysieke resultaat is bereikt. Of meer interesse in onze Technology Development blokken?

Van productontwerp tot fysiek product

5
Prototyping
6
Engineering
7
Production
8
Customer support
Uitleg van onze technologieblokken
Prototyping
 • Realisatie prototype
 • Veldtest & validatie
 • Definitief ontwerp
5

Het definitieve productontwerp in een tastbaar prototype

Op basis van het theoretische productontwerp worden de eerste fysieke prototypes gemaakt. Dit prototype is van belang voor verdere commerciële stappen zoals demonstraties, maar ook om te beoordelen of het product voldoet aan de oorspronkelijke wensen, specificaties en  normeringen. De interne testen en uw  veldtesten zullen een belangrijke bijdrage leveren aan de optimalisatie van het definitieve productontwerp. Als wij, u en de keuringsinstanties, het product ontwerp goedkeuren kan het productontwerp worden bevroren en kan afdeling Engineering starten met de ontwikkeling en inrichting van het productie proces. Dit is het volgende blok in onze manufacturingservice.

Engineering
 • Proces ontwikkelen
 • Productie inrichten
 • Evaluatie pilot serie
6

Uw product gereed maken voor productie

De kwaliteit van een product wordt mede bepaald door het productieproces, waarbij het eind resultaat zo min mogelijk afwijkt van het gespecificeerd product en de afgesproken norm. Daarbij is het voor sommige certificeringseisen van belang dat er genoeg controle is op de processen. In de volgende fase van de productie wordt daarom met veel zorgvuldigheid een productieomgeving ingericht. Deze productieomgeving kan zich bevinden bij Contecto, of een andere locatie naar uw keuze. De eerste pilot serie wordt wel geproduceerd bij Contecto, onder toezicht en verantwoordelijkheid van onze specialisten. Deze pilot wordt getest en geëvalueerd door Engineering en Productie en waar nodig verbeterd tot uiteindelijk de officiële vrijgave voor productie kan plaatsvinden.

Production
 • Volledig & Flexibel
 • Variërende volumes
 • Box build serieproductie
7

De serieproductie van uw product

Alle facetten rondom het productieproces zijn binnen Contecto vertegenwoordigd, zoals u kunt terugvinden bij Electronic Manufacturing en Mechanical Manufacturing. Er is voldoende capaciteit voor de productie van 5000 stuks per jaar, waarbij hogere volumes naar grootschaligere productiepartners worden doorgezet. Ook staan we ervoor open als u de serieproductie of een deel van de productiecapaciteit zelf op u wilt nemen. Hiervoor verlenen we volledige support en de ontwikkelde productiemiddelen dragen wij aan u over. Het voordeel om het gehele proces van ontwikkeling t/m productie bij Contecto te doen, is dat op deze manier alle kennis, ervaring, verantwoordelijkheid en resources aanwezig zijn om uw product met afgesproken kwaliteit, levertijd en productprijs te leveren. Het product is na dit productieblok klaar om op de markt gezet te worden.

Customer support
 • Doorlopend ondersteuning
 • Vaste contactpersonen
 • Aftersale service
8

Onze support tijdens uw reis

Uw commerciële trein van marketing, verkoop en aftersales kan worden opgestart en wij zullen waar nodig ondersteuning leveren om het product goed op de rails te krijgen en te houden. Gedurende deze reis zorgen we er beide voor dat we de kwaliteit en nazorg hoog in het vaandel houden. Waar nodig zullen we samen verbetertrajecten opzetten om een optimale lifecycle te kunnen waarmaken. Voor, tijdens en na het ontwikkelproces is een vast Accountteam uw primaire contact. De aftersale service wordt geleverd door ons Sales- en Serviceteam, maar het Accountteam blijft uw primaire contactpersoon. Wij gaan voor een succesvolle eindbestemming en een trein waar gebruikers graag in willen stappen.