Reverse engineering

U heeft een fantastisch product maar de tijd dringt. U wilt het product aanpassen of upgraden maar u beschikt niet (meer) over de originele ontwerpdocumenten. U wilt uw product vernieuwen naar de huidige tijd, want de oude onderdelen zijn niet goed meer verkrijgbaar of de prijs van deze oude producten beginnen ongunstig te worden ten opzichte van modernere varianten. Hiervoor is het in alle gevallen noodzakelijk het oude ontwerp en daarmee uw kennis weer zichtbaar te maken en u weer eigenaar te maken van uw eigen product.

Reverse engineering heeft als doel om te achterhalen welke kenmerken en specificaties zich in een bestaand product bevinden, zonder te beschikken over de juiste documentatie. Contecto biedt u de mogelijkheid om uw product professioneel te ontleden door middel van reverse engineering. Zo kan het ontwerp weer compleet worden gemaakt, aangepast, bijgesteld, gemoderniseerd of geüpgraded worden. Reverse engineering kan zowel toegepast worden op hardware, software en mechanica.

Heeft u interesse? U kunt gemakkelijk een offerte opvragen via order@contecto.nl.

Reverse engineering